Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Ledige lærerstillinger i Østre Toten kommune fra 01.08.2019 for Østre Toten kommune
Østre Toten kommune
Ledige lærerstillinger i Østre Toten kommune fra 01.08.2019 ArbeidsstedØstre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Kommunen har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning og et stort mangfold innenfor kultur og fritidsaktiviteter. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ostre-toten.kommune.no. Fakta om stillingenFra 01.08.2019 kan det bli ledig et uspesifisert antall lærerstillinger. Det kan være både faste stillinger og årsvikariater.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 15-02-2019

Lærervikarer i grunnskolen vårhalvåret 2019 for Østre Toten kommune
Østre Toten kommune
Lærervikarer i grunnskolen vårhalvåret 2019 ArbeidsstedGrunnskolene i Østre Toten kommune har 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no Fakta om stillingenVikariater av varierende lengde og størrelse gjennom hele vårhalvåret. Tilsetting skjer kontinuerlig. Krav til søkerDet er ønskelig med godkjent lærerutdanning. Lærerskolestudenter kan søke. Politiattest påkrevd. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 14-06-2019

Jordmor - 50% fast stilling for ØSTRE TOTEN KOMMUNE SAMFUNNSENHETEN
ØSTRE TOTEN KOMMUNE SAMFUNNSENHETEN
Jordmor - 50% fast stilling ArbeidsstedHelsestasjonstjenesten i Østre Toten Kommune er organisert som egen resultatenhet under kommunalsjefområde oppvekst, sammen med skole, barnehage, barnevern og læringssenter. Vi har pr i dag 2 helsestasjoner, på Lena og Skreia. Leder for tjenesten er ledende helsesøster med tilhold på Lena. Tjenesten er flerfaglig med helsesøstre, helsesekretær, lege, jordmor og barnevernspedagoger. Vi samarbeider tett med bl.a fastlegene, barnefysioterapeuter, skole og barnehage.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Erfarene grunnarbeidere for JOBZONE NORGE AS
JOBZONE NORGE AS
Erfarene grunnarbeidere Vi har behov for allsidige, flekseible grunnarbeidere til flere av våre kunder. Oppstart vil være etter behov utover vinteren.
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 13-02-2019

Prosjektleder - 50 % stilling - 2 år - Regional prosjektsatsing innen kultur, opplevelser og mat (KOM) for ØSTRE TOTEN KOMMUNE KULTURKONTORET
ØSTRE TOTEN KOMMUNE KULTURKONTORET
Prosjektleder - 50 % stilling - 2 år - Regional prosjektsatsing innen kultur, opplevelser og mat (KOM) ArbeidsstedProsjektet er et regionalt prosjekt for de 5 kommunene i Gjøvikregionen, og Østre Toten kommune er prosjekteier og vil ha arbeidsgiveransvar for prosjektlederen.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 28-01-2019

Daglig leder for NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING LILLEHAMMER
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING LILLEHAMMER
Daglig leder Vi søker en inspirerende leder som motiveres av oppgaven med å drive utvikling av en forening i vekst og en bransje i konstant omstilling. Du må være resultatorientert, og ha evne til å gjennomføre de strategiske prioriteringer framtiden krever. Som leder må du framstå som tydelig, strukturert og være en relasjonsbygger både internt og eksternt. Vi forventer at du har relevant utdanning og flere års ledererfaring fra lignende virksomhet med nærhet til medlemmer og ansatte.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Vi søker agronom/logistikkoperatør til KiMs-fabrikken på Skreia for Orkla Confectionery & Snacks Norge As
Orkla Confectionery & Snacks Norge As
Vi søker agronom/logistikkoperatør til KiMs-fabrikken på Skreia Den ideelle kandidaten er landbruksutdannet med god forståelse for verdikjeden fra jord til bord . Erfaring med dyrking av poteter vil bli vektlagt. Rett kandidat må ha gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 28-01-2019

Key Account - elektro for Idt Solutions AS
Idt Solutions AS
Key Account - elektro KEY ACCOUNT - ELEKTRO Vi har et økende antall prosjekter og kunder og har behov for å styrke sin organisasjon med en Key Account med erfaring med oppsøkende salg og relasjonsbygging. Arbeidsoppgaver: Salg av IDT's egne produkter i hovedsak Elektro.Oppsøkende salg.Kalkulering og prising av små og store prosjekter.Oppfølging og rapportering i henhold til gitte budsjetter.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Konstruktør for Idt Solutions AS
Idt Solutions AS
Konstruktør Arbeidsoppgaver Utarbeidelse av tekniske løsninger i samarbeid med prosjektgruppe. Utarbeidelse av underlag for presentasjon og produksjon. Kontinuerlig forbedringsarbeid på produkter og prosesser. Deltakelse i prosjektmøter med kunder Som Konstruktør vil du i tillegg ha det faglige ansvaret for enkelte utviklingsprosjekter. Det vil også være aktuelt delta i salgsprosessen med tanke på tekniske løsninger og kalkyler. Kvalifikasjoner Erfaring med Prosjektledelse/prosjektstyring Erfaring i konstruksjonsverktøy fra Autodesk, Inventor med vault, AutoCad o.l.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Sommervikarer 2019 i vår omsorgsavdeling for ØSTRE TOTEN KOMMUNE LEDERGRUPPE
ØSTRE TOTEN KOMMUNE LEDERGRUPPE
Sommervikarer 2019 i vår omsorgsavdeling Ta utfordringen - vi trenger nettopp deg - søk sommerjobb hos oss! Vi trenger SykepleiereVernepleiereHelsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiereBarne- og ungdomsarbeidereAssistenterStudenter innenfor helsefagVåre enheter du kan søke deg til Heldøgnstjenester (sykehjem og bo - og servicesentre, samt kjøkken)Hjemmetjenester (Ambulerende hjemmetjenester og rus/psykiatri)Tilrettelagte tjenester (Boliger og avlastningsenhetKvalifikasjonerVi vil at du skal være fleksibel, samarbeidsvillig og motivert.
Registrert : 02-01-2019 Søknadsfrist : 01-06-2019