Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Overlege - fast stilling
Indremedisin Kongsvinger leger, Akershus universitetssykehus HF
Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4299457251 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 22-11-2020

Klar for en ny utfordring? Vi søker gode kollegaer til fabrikken vår på Roverud.
Contiga AS
Vi er en sammensveiset og engasjert gjeng med mange års erfaring som ønsker nye kolleger i produksjonen som kan bidra til å sikre gode leveranser også i fremtiden. Vi søker deg som er opptatt av sikkerhet, kvalitet og et godt arbeidsmiljø, og som er interessert i å lære noe nytt og bidra til kontinuerlig forbedring av produksjon og fabrikk.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Førstekonsulent/rådgiver
Statistisk sentralbyrå
Org. nr: - Stillingsident: 4295156354 Presentasjon av stillingen: Seksjon for utlån av mikrodata søker inntil to nye medarbeidere til oppgaver som gir deg innblikk i norsk forskningsvirksomhet. Er du vår nye kollega? Seksjon for utlån av mikrodata tilrettelegger data til forskningsprosjekter. Leverandører er hele SSB og en rekke tredjepartsregistre. Kundene er de fremste forskningsmiljøene i Norge, samt noen i utlandet. Dialog mellom deg og dem om data er en del av jobbhverdagen.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 04-11-2020

Autorisert sykepleier
Akuttmottak Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4303389297 Presentasjon av stillingen: Er du ute etter et spennende arbeid som sykepleier, er kanskje Akuttmottaket ved AHUS Kongsvinger det rette stedet.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Enhetsleder
Akuttmottak Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4295439987 Presentasjon av stillingen: Akuttmottaket post Kongsvinger er i vekst - med økt pasienttilstrømming og økt antall årsverk og ansatte. Vi etablerer en 40 % fast stilling som enhetsleder - med tiltredelse snarest. Funksjonen kombineres med jobb hver 3. helg. Stillingen innebærer tett samarbeid med seksjonsleder og fagsykepleier. Alle søknader må sendes elektronisk i webcruiter.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 04-11-2020

Ledig stilling som kantor/organist 80%
Kongsvinger kirkelige fellesråd
Stilling som kantor / organist i Kongsvinger kirkelige fellesråd er ledig fra 1. januar 2021. Det må påregnes organisttjenester i hele fellesrådets virksomhetsområde, med hovedvekt på Brandval sokn.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Sentrum videregående skole - Undervisningsstilling i informasjonsteknologi og medieproduksjon
Innlandet fylkeskommune - Sentrum videregående skole
Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Sentrum videregående skole har ledig 100 % fast undervisningsstilling innen Informasjonsteknologi fra 1. januar 2021. Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram som ble startet opp høsten 2020. Utdanningsprogrammet utdanner elever som skal arbeide praktisk innenfor teknologi, kommunikasjon og design. På Sentrum tilbyr vi fordypning innenfor informasjonsteknologi på Vg2. Stillingen innebærer i hovedsak undervisning på Vg2.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 10-11-2020

Avdelingsleder - avdeling gynekologi og føde-barsel ved Kongsvinger sykehus
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF
Org. nr: - Stillingsident: 4296822745 Presentasjon av stillingen: Akershus universitetssykehus har ledig en nyopprettet stilling som avdelingsleder ved avdeling gynekologi og føde-barsel på Kongsvinger sykehus. Kongsvinger har ca 4-500 fødsler i året i tillegg til gynekologisk virksomhet. Avdelingen er organisert med to seksjoner med hver sin leder. Avdelingsleder vil ha det overordnete ansvar for driften og sammen med seksjonslederne sørge for god drift og trygge pasientforløp.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Sykepleier
Austmarka og Holt omsorgsenhet
Org. nr: - Stillingsident: 4301523017 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle tjenestene i Helse og mestring i Kongsvinger kommune? Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 09-11-2020

Ønsker du å jobbe på et kundesenter?
Aktiv Bemanning Norge AS
Er du serviceinnstilt og evner å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og systemer? Liker du en hektisk hverdag? Da kan du være den vi søker etter. Arbeidsoppgaver: Telefon- og mailkontakt med kunderOrdreregistreringer, saksbehandlingDialog med bedriftens verksted, butikk og underleverandører Kvalifikasjoner og egenskaper:
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 27-11-2020