Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
tårnkranførere Akershus for MOBIL OG TÅRNKRANFØRER AS
MOBIL OG TÅRNKRANFØRER AS
tårnkranførere Akershus Er du en erfaren tårnkran førere med høyt sikkerhets fokus og brennende engasjement for jobben? Da er du den vi leter etter.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 31-12-2018

Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder søkes til barnehagen der barnet kommer først for Puttara FUS barnehage
Puttara FUS barnehage
Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder søkes til barnehagen der barnet kommer først Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 04-12-2018

Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder søkes til barnehagen der barnet kommer først for Puttara FUS Barnehage AS
Puttara FUS Barnehage AS
Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder søkes til barnehagen der barnet kommer først Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 04-12-2018

Sykehjemslege for Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune
Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune
Sykehjemslege Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.Det er ledig 100% stilling som sykehjemslege som har det medisinske ansvaret for Langelandhjemmet og Skyrud Demenssenter, men må påregne å bistå ved de øvrige institusjonene etter behov.Langelandhjemmet har 76 plasser fordelt på fagteamene somatikk, demens, palliasjon og psykiatri.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 27-11-2018

Har du lyst til å jobbe for en av Norges største merkevarer? for TELENOR NORGE AS
TELENOR NORGE AS
Har du lyst til å jobbe for en av Norges største merkevarer? Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor. Vi tilbyr våre kandidater et bredt spekter av midlertidige og faste stillinger. Sammen med oss bygger du din karriere, og vi bidrar til at du når dine mål på kort eller lang sikt. Våre innovative og fleksible løsninger gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder. Vi er landsdekkende med kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 22-11-2018

Avdelingssykepleier - Medisinsk poliklinikk - Kongsvinger - vikariat for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Avdelingssykepleier - Medisinsk poliklinikk - Kongsvinger - vikariat Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Kongsvinger har en sentral beliggenhet i Skandinavia med god kommunikasjon til Sverige. Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen. Togforbindelse til Oslo hver time.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 26-11-2018

Assisterende avdelingssykepleier med fagansvar - Medisinsk polklinikk - Kongsvinger for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Assisterende avdelingssykepleier med fagansvar - Medisinsk polklinikk - Kongsvinger Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Kongsvinger har en sentral beliggenhet i Skandinavia med god kommunikasjon til Sverige. Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen. Togforbindelse til Oslo hver time. Er du en faglig engasjert sykepleier som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø?
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 26-11-2018

Sykepleiere -  natt  for Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune. Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune. Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Sykepleiere -  natt  Kommunen er i ferd med å dreie fokuset over til et "Hjemme best" perspektiv der vårt felles mål er å tilrettelegge for hverdagsmestring og  at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig.Holt omsorgsenhet ligger sentralt i Kongsvinger og er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 35 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 22-11-2018

Sykepleier/vernepleier for Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Sykepleier/vernepleier Kommunen er i ferd med å dreie fokuset over til et "Hjemme best" perspektiv der vårt felles mål er å tilrettelegge for hverdagsmestring og  at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig. Holt omsorgsenhet ligger sentralt i Kongsvinger og er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 35 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 22-11-2018

Overlege - Palliativt team - Kongsvinger for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Overlege - Palliativt team - Kongsvinger Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Kongsvinger har en sentral beliggenhet i Skandinavia med god kommunikasjon til Sverige. Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen. Togforbindelse til Oslo hver time. Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger er organisert som en egen divisjon i Sykehuset Innlandet og har lokalsykehusfunksjon for ca 60 000 innbyggere. Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger har et veldrevet palliativt team med utstrakt poliklinisk og ambulerende virksomhet.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018