Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Jobbspesialist IPS i Kongsvingerregionen.
Kongsvinger Kjerneoppgaver, NAV
Org. nr: - Stillingsident: 4381436153 Presentasjon av stillingen: IPS-jobbspesialist Individuell jobbstøtte (IPS) er en metode hvor det jobbes systematisk mot økt arbeidsdeltakelse i ordinært lønnet arbeid.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Jobbspesialist i Utvidet oppfølging
Kongsvinger Kjerneoppgaver, NAV
ER DU ENERGISK OG HAR STORT PÅGANGSMOT?
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Helsefagarbeider
Roverudhjemmet, Demensavdelingen
Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4380775906 Presentasjon av stillingen: Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse- og omsorgstjenestene? Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Sykepleier - korttidsavdeling
Roverudhjemmet
Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4379777674 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle tjenestene i Helse og mestring? Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferds teknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

By- og arealplanlegger
Kongsvinger kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4378311937 Presentasjon av stillingen: Vi jobber med å utvikle Kongsvinger kommune, senteret i Kongsvingerregionen og Norges grønne hjerte. Vil du være med på laget vårt?
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Ønsker du å bli brannforebygger
Glåmdal Brannvesen Iks
Fra 1.september har vi en ledig lærlingplass som brannforebygger( tidligere feierlærling) i GBI, ved hovedstasjonen lokalisert i Kongsvinger. Vi søker etter en lærling som ønsker å jobbe med brannsikkerhet. Du vil oppleve en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver og ta del i et godt arbeidsmiljø. Hos oss får lærlinger lønn under hele læretiden. Vi har fokus på godt læringsmiljø og medarbeidernes helse og sikkerhet. Avdelingen utfører en samfunnsviktig oppgave for å trygge sikkerheten i regionens boliger/fritidsboliger.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Engasjert montessoripedagog/allmennlærer
Finnskogen Montessoriskole Ba
Finnskogen Montessoriskole søker etter en montessoripedagog/allmennlærer i 100 % stilling, i første omgang i et årsvikariat, men med svært gode muligheter for fast ansettelse. Du må være fleksibel, samarbeidsvillig, ha et positivt elevsyn og like viktig; godt humør. Den som tilsettes må ha godkjent undervisningskompetanse på 1. til 7. trinn i grunnskolen, og gjerne montessoripedagogikk som tilleggsutdanning. Skolen kan også være behjelpelig med kompetanseutvikling i montessoripedagogikk.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Enhetsleder Roverud skole
Oppvekst og læring, Kongsvinger kommune
Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål.Vi søker en leder som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv.Kommunalområde Oppvekst og læring har følgende satsingsområder: skole- og undervisningsutvikling på bakgrunn av kunnskap og lokale data, inkluderende barnehage- og skolemiljø, tverrfaglig samhandling, trygghetssirkelen og digitalisering.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Vi har ledig stilling som forløpskoordinator
Medisinsk avdeling Kongsvinger
Org. nr: - Stillingsident: 4379609236 Presentasjon av stillingen:Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger har ledig 20% fast stilling som forløpskoordinator kreft.Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 120 000 innbyggere.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 05-05-2021

Sosionom, Kongsvinger
Medisinsk avdeling
Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4379556449 Presentasjon av stillingen: Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger har ledig fast stilling som sosionom. Akershusuniversitetssykehus avdeling Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 120 000 innbyggere. Sykehuset har sengeposter innen kirurgi, ortopedi, revmatologi, føde/gyn og indremedisin, totalt 103 sengeplasser og i tillegg 6 plasser på intensiv. Sykehuset har poliklinikker tilsvarende sengepostene pluss poliklinikk innen øre/nese/hals, øye og pediatri.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021