Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Er du en reddende engel? - Lørenskog kommune for Lørenskog kommune
Lørenskog kommune
Er du en reddende engel? - Lørenskog kommune Avdeling Skogblomstveien 76 ble etablert høsten 2015, og er en avdeling i vekst og utvikling. Personalbasen har beliggenhet i nye lokaler, nær Lørenskog stasjon. Avdelingen yter tjenester til mennesker med ulik forutsetning for mestring av egen livssituasjon. De bor i egne kommunale eller private leiligheter, lokalisert i Lørenskog kommune. Tjenestene ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven og tilpasses den enkeltes behov for veiledning, opplæring og tilrettelegging.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Ambulansearbeider - Ambulansetjenesten Område Øst for PRE LØRENSKOG AMBULANSE, Oslo universitetssykehus HF
PRE LØRENSKOG AMBULANSE, Oslo universitetssykehus HF
Ambulansearbeider - Ambulansetjenesten Område Øst I Oslo og Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasientreiser. Klinikkens hovedoppgave er således rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter. Ambulanseavdelingen utførte ca. 168.000 oppdrag i 2018 og er med det Norges mest aktive ambulansetjeneste Avdelingen har stort fokus på kompetanseheving for alle nivåer.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Taktekker / Membrantekker for ALLTAK AS
ALLTAK AS
Taktekker / Membrantekker Vi søker taktekkere med bred erfaring innen sveising av 1- og 2-lags asfalt takbelegg, grytetekking, PVC tak-/membranbelegg og noen mindre blikkenslagerarbeider. Vi stiller høye krav til både all faglig utførelse og bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Du må kunne jobbe selvstendig og i team, samt være god i norsk -- både muntlig og skriftlig. Det vil være en fordel om du har fagbrev, men ikke avgjørende. Førerkort klasse B er nødvendig. Gode lønnsbetingelser!
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Brannkonstabel NRBR for Operativ avdeling, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Operativ avdeling, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Brannkonstabel NRBR Vil du være med på laget? Ved operativ avdeling er det ledig 7 heltidsstillinger som brannkonstabel i turnus. Arbeidssted varierer mellom Nittedal, Skedsmo og Lørenskog brannstasjon.Vi har også ledig 2 heltidsstillinger som brannkonstabel på dagtid. Arbeidssted for disse stillingene er Sørum brannstasjon. ArbeidsoppgaverUtrykning til alle typer oppdrag Øvelser Stasjonsarbeid Vedlikehold og kontroll av utstyrFysisk trening            KvalifikasjonerFørerkort kl. B. Ønskelig med førerkort klasse C.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Parkeringsbetjent/Vekter fast deltid 50% for Sikkerhet og service - , Akershus universitetssykehus HF
Sikkerhet og service - , Akershus universitetssykehus HF
Parkeringsbetjent/Vekter fast deltid 50% Vil du være med på å ivareta sikkerhet og parkering på et stort moderne sykehus?Vi har ledig 50 % fast kombinert vekter og parkeringsbetjent i turnus, med hver 4 helg arbeid ved Sikkerhetstjenesten. Divisjon Facilities Management drifter og administrerer eget vaktselskap & parkeringsselskap med enheten Sikkerhetstjeneste & Parkering. Enheten inkluderer døgnbemannet vaktsentral, mobile vektere, parkeringsbetjent, førstekonsulent sikkerhetssystemer, saksbehandler parkering, teamleder parkering og seksjonsleder.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Parkeringsbetjent vikariat 100% for Sikkerhet og service - , Akershus universitetssykehus HF
Sikkerhet og service - , Akershus universitetssykehus HF
Parkeringsbetjent vikariat 100% Divisjon for service og teknikk drifter og administrerer ca 2300 parkeringsplasser for ansatte, pasienter og besøkende. Dette i regi av en egen intern parkeringsenhet med egen klagesaksbehandler etter privatrettslige regler. Foretaket har behov for å hente inn en vikar i sin parkerings enhet med en operativ parkeringsbetjent. På bakgrunn v permisjon. Vikariatet er foreløpig satt til ut august 2019, men med sannsynlig forlengelse. Vi søker derfor deg som har erfaring med parkeringskontroll og kunne tenke deg en ute jobb på et sykehus.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Vi har behov for to engasjerte PP-rådgivere! - Lørenskog kommune for Lørenskog kommune
Lørenskog kommune
Vi har behov for to engasjerte PP-rådgivere! - Lørenskog kommune Vi har ledig 2 x 100 % vikariater. Den ene stillinger vil være med mulighet for fast tilsetting og den andre med mulighet for forlengelse utover 31.12.19. Stillingene inngår i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Arbeidsoppgavene vil omfatte bistand/veiledning til barnehager innenfor kompetanse- og organisasjonsutvikling, sakkyndighetsarbeid etter Barnehageloven, samt veiledning på individnivå til foresatte og barnehager vedrørende enkeltbarn.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Vi leter etter en engasjert PP-rådgiver til deltidsstilling - Lørenskog kommune for Lørenskog kommune
Lørenskog kommune
Vi leter etter en engasjert PP-rådgiver til deltidsstilling - Lørenskog kommune Vi har ledig 60 % vikariat med mulighet for forlengelse utover 31.12.19. Arbeidsområdet vil fortrinnsvis være knyttet til grunnskolesektoren.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Bedriftsrådgiver for Dataspesialisten AS
Dataspesialisten AS
Bedriftsrådgiver Vi bygger nå et nytt bedriftsenter for salg av Telia og Telenor abonnement til bedrift. Vårt kontor ligger på Lørenskog Jobben består av møte booking og gjennomføring av møte hos kunde. Vi tilbyr god  opplæring med både salgskurs og sertifisering hos telia og Telenor. Arbeidsoppgaver: Utgående telefonsalg/Møtebooking. Gjennomføring av kundemøte. Utarbeidelse av tilbud. Oppfølging av eksisterende kunder. Arbeidstid: Fleksibel. - Du må ha evne til å jobbe strukturert og selvstendig. - Stor arbeidskapasitet. - Stå på vilje - Utadvendt  - Konkurranse instinkt.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Avdelingsleder tekstil Anton Sport Metro for ANTON SPORT METRO
ANTON SPORT METRO
Avdelingsleder tekstil Anton Sport Metro Vi søker avdelingsleder tekstil til vår butikk på Metro senteret. Som avdelingsleder i Anton Sport fungerer man som selger i butikk med hovedfokus på salg og eventyrlig service, med ansvar for å holde sin avdeling til en hver tid i topp stand. Man skal ta regi og tilføre kompetanse og energi til ansatte i avdelingen. Du skal aktivt bidra til å nå butikkens målsetninger og budsjetter, samt optimalisere Anton sports kundeløfte, "Norge skal aldri kjøpe feil utstyr", og du må kunne dele erfaringer med medarbeidere og kunder.
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 15-02-2019