Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Concrete placer, concrete finisher for PSI Technology Ltd.
PSI Technology Ltd.
Concrete placer, concrete finisher ISCO-88 7114 Concrete placer, concrete finisher, related workersJob description:Concrete Workers perform all of the tasks involved in the concrete installation process.Qualifications: Trade school, vocational schoolWork experience: NoneLanguage requirements: English (Hungarian is an advantage)Skills: - Mixing concrete in wheelbarrows sing knowledge of concrete composition- Conducting and marketing angle and section measurements based on blueprints- Preparing surfaces using chose and hammer- Pouring and spreading concrete using groovers and hand trowels- Ensu
Registrert : 23-05-2019 Søknadsfrist : 23-06-2019

Carpenters and joiners for PSI Technology Ltd.
PSI Technology Ltd.
Carpenters and joiners ISCO-88 7115 Carpenters and joinersJob description:Making and fitting wooden structures, building temporary wooden supports to hold setting concrete in place (shuttering) Qualifications: Trade school, vocational schoolWork experience: NoneLanguage requirements: English (Hungarian is an advantage)Skills: - Knowledge of building and construction- to be thorough and pay attention to detail- the ability to work well with others- the ability to use, repair and maintain machines and tools- the ability to work on your own- being able to use a computer terminal or hand-held devi
Registrert : 23-05-2019 Søknadsfrist : 23-06-2019

Building frame and related trade workers for PSI Technology Ltd.
PSI Technology Ltd.
Building frame and related trade workers ISCO-88 7119 Building frame and related trade workers not elsewhere classifiedJob description:Performing miscellaneous construction and building (maintenance) work on tall structures such as towers, spires, erecting temporary metal or wooden scaffolding on building sitesQualifications: Trade school, vocational schoolWork experience: NoneLanguage requirements: English (Hungarian is an advantage)Skills: - Knowledge of building and construction- to be thorough and pay attention to detail- the ability to work well with others- the ability to use, repair and
Registrert : 23-05-2019 Søknadsfrist : 23-06-2019

Mekanikerstilling for deg som liker variasjon i arbeidsdagen for Elkem ASA
Elkem ASA
Mekanikerstilling for deg som liker variasjon i arbeidsdagen De viktigste arbeidsoppgavene er: Områdeansvarlig for et definert produksjonsområdePlanlegge og organisere daglig vedlikehold innenfor sitt produksjonsområdeForebyggende vedlikeholdPlanlegging og organisering av større vedlikeholdsoppgaverAvdekke og gjennomføre forbedringspotensialeSette seg inn i og følge opp gjeldende instrukser og jobb-beskrivelserBruke enkle dataverktøyUtføre arbeid i forbindelse med den daglige driften etter gjeldende krav til kvalitet og HMSVi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Fagbrev som industrimekan
Registrert : 22-05-2019 Søknadsfrist : 09-06-2019

Ønsker du å jobbe med produksjonsprosesser og forbedringsarbeid? for Elkem ASA
Elkem ASA
Ønsker du å jobbe med produksjonsprosesser og forbedringsarbeid? Elkem Bremanger er på jakt etter ny fagoperatør ved Ovn 2-4 De viktigste arbeidsoppgavene er: Sette seg inn i og følge opp gjeldende instrukser og jobbeskrivelserKontinuerlige forbedringer som en del av de daglige arbeidsoppgaveneBruke enkle dataverktøyUtføre arbeid i forbindelse med den daglige driften etter gjeldende krav til kvalitet og HMSVi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Fortrinnsvis fagbrev i Kjemi-/prosess eller ProduksjonsteknikkSertifikat klasse BGode HMS-holdningerEvne til å arbeide selvstendig og i teamBehe
Registrert : 16-05-2019 Søknadsfrist : 26-05-2019

Engasjert kokk/drivarar til pensjonat & kafe i sommar for B FROST AS
B FROST AS
Engasjert kokk/drivarar til pensjonat & kafe i sommar Ønsker du å oppleve eit sommareventyr? Ønsker du/dykk å drive eit pensjonat i 3 månadar? Vi tilbyr eit sommareventyr utan like, i idylliske omgivelsar på Iglandsvik i Bremanger Havly er eit pensjonat med 11 rom -- 4 dobbelt og 7 enkeltrom. I tillegg er der ein større frokost/middagssal, peisstue, kjøkken i 2 etg, og pub/utestad i kjellaren. Det ligg på Iglandsvik i Bremanger. Du finn oss heilt i sjøkanten - naust og sandstrender, ramsalt sjø og sjøbuer dannar ramma.
Registrert : 16-05-2019 Søknadsfrist : 15-08-2019

Reinhaldar ved Kolset oppvekst for Kolset oppvekstsenter
Kolset oppvekstsenter
Reinhaldar ved Kolset oppvekst Vi har ledig eit vikariat i 50% stilling som reinhaldar, for tida ved Kolset oppvekst.
Registrert : 03-05-2019 Søknadsfrist : 26-05-2019

Helgastilling for tida i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia for BREMANGER KOMMUNE HELSE OG SOSIALAD
BREMANGER KOMMUNE HELSE OG SOSIALAD
Helgastilling for tida i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 27% fast helgastilling for tida ved Open omsorg Ytre, avd. Hogslia.Hogslia har fleksibel turnusordning der dei tilsette i stor grad er med å påvirke når dei skal jobbe.
Registrert : 02-05-2019 Søknadsfrist : 26-05-2019

Lærar, for tida ved Davik og Kolset oppvekst for Bremanger kommune
Bremanger kommune
Lærar, for tida ved Davik og Kolset oppvekst Vi har ledig to lærarstillingar i 100 %, for tida ved Davik og Kolset oppvekst.Kolset oppvekst er ein 1-7-skule som ligg i naturskjønne omgjevnader rett under Nord-Europas høgaste sjøklippe.Davik oppvekst er ein 1-10-skule som ligg ved Nordfjord, mellom høge fjell.Begge skulane vert frå hausten 2019 administrert under ein driftssjef og ligg med 20 minutts avstand frå kvarandre.Vi ønskjer primært lærarar med brei samansett fagkompetanse, men vi oppmodar alle med pedagogisk utdanning om å søkje.Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:
Registrert : 02-05-2019 Søknadsfrist : 26-05-2019

Sjukepleiar/vernepleiar, for tida i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia for Bremanger kommune
Bremanger kommune
Sjukepleiar/vernepleiar, for tida i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia Hogslia er ei avdeling i Open omsorg Ytre Bremanger der det er 8 leiligheter i eit fellesskap, og brukargruppa er mennesker med nedsett funksjonsevne. Hogslia er ein trivelig plass å både bu og jobbe i.Hogslia har fleksibel turnusordning der dei tilsette i stor grad er med å påvirke når dei skal jobbe. I utgangspunktet er det arbeid kvar 2. helg, men med dispensasjon til langvakter vil det bli 1 helg i månaden. Turnusen er 3-delt men vaktene vil i stor grad bli dag- og seinvakter ¿ enkle vakter eller som langvakter.
Registrert : 02-05-2019 Søknadsfrist : 26-05-2019