Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Lærar ved Svelgen oppvekst for Bremanger kommune Oppvekst
Bremanger kommune Oppvekst
Lærar ved Svelgen oppvekst Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca. 200 elevar. Vi har ledig ei 100 % fast stilling frå 01.08.19, primært tenkt på ungdomsskulen. Fagynskjer: Norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst og handtverk. Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:Ha gode samarbeidsevnerVere tydeleg og motivert leiar i klasserommetVere engasjert til det beste for elevaneGode norskkunnskapar vert vektlagt.Bremanger kommune lønnar alle nyutdanna lærarar 25 000 kroner over minsteløn.
Registrert : 20-02-2019 Søknadsfrist : 01-07-2019

Elkem Bremanger søker trainee innan prosessteknologi for FRAMTIDSFYLKET AS
FRAMTIDSFYLKET AS
Elkem Bremanger søker trainee innan prosessteknologi Vi søker deg som er nyutdanna og ønsker ein karriere innan industri. For dyktig og motiverte kandidatar, vil dette vere eit mogleg springbrett til ein karriere med svært interessante og utfordrande stillingar i bedrifta. Du vil ta del i Framtidsfylkets Traineeprogram. Sjå heile utlysinga her: www.framtidsfylket.no/jobb/6703 Se annonsePAM Stillingsnummer: 1438-2019-02-36 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 19-02-2019 Søknadsfrist : 01-03-2019

Helgastilling ved Klokkartunet for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Helgastilling ved Klokkartunet Org.nr.:959 318 166 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ved Klokkartunet på Davik har vi ledig 20 % faste helgastillingar. Vi søkjer fortrinnsvis etter medarbeidarar med fagbrev innan helsefag, men andre med erfaring og interesse for faget kan søkje.Den tilsette skal rettleie, gje hjelp til pleie -og ivareta dei daglege funksjonane. I tillegg må ein ha evne til å tilberede mat, sidan å lage middag m.a.
Registrert : 12-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Heimehjelp ved Klokkartunet for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Heimehjelp ved Klokkartunet Ved Klokkartunet på Davik har vi ledig 60 % fast stilling som heimehjelp.Vi søkjer fortrinnsvis etter medarbeidarar med fagbrev innan helsefag, men andre med erfaring og interesse for faget kan søkje.Den tilsette skal rettleie, gje hjelp til pleie -og ivareta dei daglege funksjonane. I tillegg må ein ha evne til å tilberede mat, sidan å lage middag m.a.
Registrert : 12-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Driftsteknikarar for STEINVIK RENSEFISK AS
STEINVIK RENSEFISK AS
Driftsteknikarar Steinvik Settefisk søker 2 dyktige driftsteknikarar  til vårt nye settefiskanlegg for laks i Svelgen, Bremanger kommune.
Registrert : 12-02-2019 Søknadsfrist : 01-03-2019

Ferievikar, reinhaldar Rådhuset for Bremanger kommune Teknisk
Bremanger kommune Teknisk
Ferievikar, reinhaldar Rådhuset Ved Rådhuset i Svelgen er det behov for ein ferievikar i 100% stilling som reinhaldar i sommar.Stillinga omfattar reinhald ved Rådhuset, NAV Bremanger og biblioteket. Vi søkjer etter ein person som har erfaring med og interesse for reinhald.Det vil bli gitt opplæring. For nærare opplysningar om stillinga, ta kontakt med teknisk sjef, Gunnar Yttrehus, tlf.
Registrert : 04-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Ferievikar, uteseksjon Indre for Bremanger kommune Teknisk
Bremanger kommune Teknisk
Ferievikar, uteseksjon Indre Teknisk avdeling søkjer etter ein ferievikarar i 100% stilling, for uteseksjonen i Svelgenområdet..Arbeidsoppgåver vert blant anna:Stell av grøntanlegg, diverse målingsarbeid, diverse registrering på VA-instalasjonar, krattrydding langs kommunal veg og øvrig vedlikehandsarbeid. Søkjar må vere 18 år og ha førarkort personbil/varebil. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særs
Registrert : 04-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Ferievikar, uteseksjon Ytre for Bremanger kommune Teknisk
Bremanger kommune Teknisk
Ferievikar, uteseksjon Ytre Teknisk avdeling søkjer etter ein ferievikarar i 100% stilling, for uteseksjonen i Ytre Bremanger.Arbeidsoppgåver vert blant anna:Stell av grøntanlegg, diverse målingsarbeid, diverse registrering på VA-instalasjonar, krattrydding langs kommunal veg og øvrig vedlikehandsarbeid. Søkjar må vere 18 år og ha førarkort personbil/varebil. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særski
Registrert : 04-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Ferievikar, reinhaldar Hauge helsesenter for Bremanger kommune Teknisk
Bremanger kommune Teknisk
Ferievikar, reinhaldar Hauge helsesenter Ved Hauge legekontor er det behov for ein ferievikar, ca 3,5 timar pr.
Registrert : 04-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Ferievikar, kjøkkenet ved Bremanger sjukeheim for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Ferievikar, kjøkkenet ved Bremanger sjukeheim Vi søkjer motivert, fagleg engasjert, sjølvstendige og interessert medarbeidar for sommaren 2019. Vi søkjer ein person som er kokekyndig eller er utdanna fagarbeidar i kokkefaget.Vi kan tilby utfordrande og spanande arbeidsoppgåver i godt arbeidsmiljø ilag med erfarne kollegar.På Bremanger sjukeheim søkjer vi etter følgjande:- Medarbeidar på kjøkken.
Registrert : 04-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019