Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Kokk for KNUTHOLMEN AS
KNUTHOLMEN AS
Kokk Vi søkjer kokkar for lengre og kortare arbeidsperiodar. Arbeidsperiode fom. Mars/Juni til September/Desember 2019. Vi søkjer deg som: Har fagbrev Kan snakke og forstå norsk eller skandinavisk språk itllegg til engelsk Har solid og god erfaring Er genuint interessert i mat og drikke Evner å prestere med eit høgt service nivå Takler til tider høgt arbeidspress og stress Trives og bidrar til godt teamwork Er sjølvstendig Stillingsnummer: 1438-2018-12-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Registrert : 07-12-2018 Søknadsfrist : 28-02-2019

Bartender for KNUTHOLMEN AS
KNUTHOLMEN AS
Bartender Vi søkjer Bartenderar for lengre og kortare arbeidsperiodar. Arbeidsperiode fom. April/Juni til September 2019. Vi søkjer deg som: Kan snakke og forstå norsk eller skandinavisk språk itllegg til engelsk Har god erfaring frå liknande stillingar Er genuint interessert i mat og drikke Evner å prestere med eit høgt service nivå Takler til tider høgt arbeidspress og stress Trives og bidrar til godt teamwork Er sjølvstendig Stillingsnummer: 1438-2018-12-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 28-02-2019

Servitørar for KNUTHOLMEN AS
KNUTHOLMEN AS
Servitørar Vi søkjer servitørar for lengre og kortare arbeidsperiodar. Arbeidsperiode fom. Mars/Juni til August/Desember 2019. Vi søkjer deg som: Kan snakke og forstå norsk eller skandinavisk språk itllegg til engelsk Har god erfaring frå bransjen Er genuint interessert i mat og drikke Evner å prestere med eit høgt service nivå Takler til tider høgt arbeidspress og stress Trives og bidrar til godt teamwork Klarer seg sjølvstendig Stillingsnummer: 1438-2018-12-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 28-02-2019

Ledige stillingar for Bremanger kommune
Bremanger kommune
Ledige stillingar Vi har følgjande ledige stillingar:Driftssjef ved Bremanger sjukeheim. 100% fast stilling.Miljøarbeidar ved Bremanger sjukeheim. Årsvikariat på 50%.Kommuneoverlege i Bremanger kommune, fastlege ved Svelgen helsesenter 100% fast stilling.Fagleiar Psykisk helse 100% fast stilling.Miljøterapeut i psykisk helse. Årsvikariat i 80% frå snarast, mogeleg òg ei fast 100% stilling.Sekretær ved Hauge oppvekst. 75% fast stilling som sekretær.Pedagogisk leiar, Kalvåg barnehage.
Registrert : 04-12-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Sokneprest i Nordfjord med Berle, Bremanger og Frøya sokn for Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme
Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme
Sokneprest i Nordfjord med Berle, Bremanger og Frøya sokn Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Berle, Bremanger og Frøya sokn i Nordfjord prosti. Soknepresten har hovudansvar for tre kyrkjelydar Bremanger, Frøya og Berle sokn. Frøya kyrkje frå 1865 ligg nær prestegarden i Kalvåg. Til Bremanger kyrkje frå 1914 er det 16 km. Til Berle kyrkje, ei arbeidskyrkje frå 1977, er det 35 km.
Registrert : 03-12-2018 Søknadsfrist : 13-01-2019

Vikar i Aktiv Jobb for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Vikar i Aktiv Jobb Vi ønskjer kontakt med personar som ønskjer å vere vikar på tilkalling ved våre avdelingar i indre og i ytre.Vi søkjer etter fagarbeidar/miljøarbeidar/terapeut innan helse/sosial eller pedagogiske fag. Andre med relevant erfaring kan søkje.Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet.Hovudoppgåver for stillinga:- Direkte brukarretta arbeid- Samhandling internt og eksterntMå ha førarkort kl.
Registrert : 28-11-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Miljøarbeidar ved Bremanger sjukeheim for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Miljøarbeidar ved Bremanger sjukeheim Ved Bremanger sjukeheim har vi ledig eit årsvikariat på 50% som miljøarbeider frå mars 2019. Aktivitet og trivsel er ein viktig del av eit heilheitleg omsorgstilbod.
Registrert : 28-11-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Fagleiar psykisk helse for Bremanger kommune Helse og omsorg
Bremanger kommune Helse og omsorg
Fagleiar psykisk helse Frå 01.01.2019 vert det ledig ei 100% fast stilling som fagleiar i psykisk helse. Fagleiar vil vere ansvarleg for psykisk helse og einetiltak tilhøyrande psykisk helse. Vi søkjer deg som er utdanna sjukepleiar, vernepleiar eller sosionom.Der er ein fordel om du har vidareutdanning og/eller erfaring frå både administrasjon og psykiatri.Vi søkjer ein person som:har gode kommunikasjon- og samarbeidsevnerer løysingsorientertkan dataverktøykan arbeide under presskunne nytte norsk munnleg og skriftleghar førarkort  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.
Registrert : 28-11-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Miljøterapeut i psykisk helse for Bremanger kommune
Bremanger kommune
Miljøterapeut i psykisk helse Ved psykisk helse i Bremanger kommune er det ledig eit årsvikariat i 80% frå snarast. Det kan òg verte ledig ei 100% fast stilling frå 01.02.2018. Vi søkjer etter ein person med høgskuleutdanning som sosionom, sjukepleiar eller anna relevant utdanning og erfaring.Helsefagarbeidarar med relevant utdanning kan og søkje.Den som vert tilsett må:kunne nytte norsk munnleg og skriftlegha førarkortlegge fram politiattest av nyare datoBremanger kommune kan tilby: Løn etter avtaleGod pensjonsørdning og heildøgns forsikringTilsetjing etter gjeldande lover og reglarHjelp til
Registrert : 28-11-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Pedagogisk leiar ved Kalvåg barnehage for Bremanger kommune Oppvekst
Bremanger kommune Oppvekst
Pedagogisk leiar ved Kalvåg barnehage Vi har ledig ei 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå 1.
Registrert : 28-11-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019