Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Role Summary: Teknisk engineering er en avdeling med et positivt, spennende og hektisk miljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling. Avdelingen har ansvar for fabrikkens tekniske systemer/utstyr og søker en person som vil være sentral i videreutvikling og optimalisering av systematikken rundt teknisk sikkerhet. Stillingen vil primært ha fokus på ferdigkontroll av nyinstallasjoner og modifikasjoner, og ha en koordinerende rolle mellom investeringsoppgaver og akkreditert inspeksjonsorgan Essential Responsibilities:
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 04-09-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Role Summary: Arbeidet i funksjonen består hovedsakelig av planlegging av produksjon, leveranser, ordrebehandling, bestilling av transport, samt utstedelse av skipningsdokumentasjon. Funksjonen har utstrakt kontakt med andre avdelinger på anlegget, eksempelvis produksjonen, kvalitetskontroll og lager, såvel som planleggere hos våre kunder. Essential Responsibilities:
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 04-09-2020

Prosessoperatør
GE Healthcare AS
Oppfølging av troubleshooting i løpende produksjon, prosess og styresystemLede / delta i prosjekter og bidra ved teknologivalg og løsninger ved behovGjennomføre og dokumentere endringer i blant annet prosesskontrollsystemetFeilsøking, problemløsning, risiko-konsekvensvurdering og dokumentasjon ved avvikshendelserBruk av avanserte analyseverktøyer for å ivareta fokusområder som HMS, GMP, Digitalisering og LeanSamarbeide med relevante avdelinger og funksjoner på anlegget
Registrert : 24-07-2020 Søknadsfrist : 03-09-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Vurdere sikkerheten av kjemiske produksjonsprosesser.Forestå kvalitative/kvantitative risikoanalyserVære ressursperson ved løpende drift mht. risikovurderinger ved driftsforstyrrelserBehandling av tilløp eller avvik med rotårsaksanalyseOppfølging og veiledning av oppgaver i drift (f.eks. prosessendringer)Oppfølging og veiledning ved modifikasjonsprosjekter eller ved bygging av nye anlegg
Registrert : 24-07-2020 Søknadsfrist : 03-09-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Stedfortreder for systemadministrator innenfor vedlikeholdssytemetViderutvikle vedlikeholds- og lagersystemetOppfølging av interne kontrollrutiner ifm. nyinstallasjoner og modifikasjonerVidereutvikle interne rutiner i forbindelse med vedlikeholdKontrollerere, stenge og arkivere arbeidsordre
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Beregning, prosjektering og dimensjonering av rørsystemer og ventilerProsjektering og design av kjølevann- og isvannsystemerDefinere forebyggende vedlikeholdsoppgaver innenfor ansvarsområdeneFeilsøking og implementering av korrigerende tiltak innenfor ansvarsområdeneOppfølging av leverandører og eksterne konsulenterTilrettelegge og utarbeide teknisk underlag / dokumentasjon ifm. vedlikeholds- og ombyggingsarbeid
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Ansvar for tegnesystemene og opprettholde oppdaterte versjoner i validert tilstandUtarbeidelse av endringer på P&ID’er og andre tekniske tegningerLede forbedringsarbeid knyttet til tegningshåndteringFor den rette peronen, være fagansvarlig for alt som har med tegningshåndteringKoordinere/administrere eksterne konsulenterKontroll ved overlevering av tegninger fra prosjekt til drift
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
lossing og lasting av tankbilerprøvetakingregistrering i SAPdaglig inspeksjonsrundeløpende vedlikeholdmindre reparasjoner og modifikasjoner
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Detalj prosjekterings- og saksbehandleroppgaver innen elektro & instrumenteringKoordinering av utførende elektropersonellUtarbeidelse av jobbpakkerUtarbeidelse av beskrivelser og anbudsgrunnlagOmrådeansvarlig Elektro for gitte områderGode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

GE Healthcare AS
GE Healthcare AS
Prøveuttak i fabrikk og analyse av miljøprøver i QCKjemisk analyse (turnusarbeid kan være aktuelt)Instrumentansvar og vedlikehold av analyseinstrumenterUtarbeidelse og revisjon av prosedyrer og analysemetoder
Registrert : 21-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020