Barnehagelærer for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge


Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Lundevegen 63
3800 BØ I TELEMARK
Web:

https://www.ssn.no/


SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, og vi yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. Organisasjonen har til sammen ca. 200 ansatte. Våre primære virksomhetsområder er studentboliger, spisesteder, bokhandel, idrettssenter, barnehager, samt studenthelsetjeneste.

SSNs kjerneverdier er trygghet, entusiasme og handlekraft. Kjerneverdiene legger klare føringer for hva studentene skal kunne forvente av oss, hva vi forventer av hverandre, hva vi forventer av søkere til stillinger hos oss og hva søkeren kan forvente av arbeidsgiveren SSN. Vi skal representere en trygg havn for våre studenter, med alt hva det innebærer. Studentene skal til enhver tid møte et entusiastisk og komplett team, som med sin handlekraft ivaretar deres behov og bidrar til en trygg og positiv studenttilværelse.


Barnehagelærer

Jobbnorge ID: 163898

Om stillingen

Veslekroa studentbarnehage er en 2 avdelings barnehage på campus i Bø. Den er samlokalisert med den kommunale Bøhamna barnehage, som også har to avdelinger.

Barnehagen er sentrumsnær, men har også kort avstand til skogsterreng. Vi har språkutvikling og språkmiljø som satsingsområde. Vi vektlegger arbeid med relasjoner og et mangfoldig læringsmiljø.

Som barnehagelærer har du sammen med pedagogisk leder ansvar for faglig utvikling av arbeidet på avdelingen.

Du har også ansvar for å bidra med din kompetanse i barnehagen som helhet.

Du er stedfortreder for pedagogisk leder.

Det er ønskelig med tiltredelse snarest.Faglige kvalifikasjoner

Vi søker deg som har utdanning som barnehagelærer.I tillegg er det viktig at du 

  • Er ansvarsfull og faglig engasjert
  • Er fleksibel og aktivt tilstede sammen med barna
  • Har godt humør og liker å stå på i en hektisk arbeidshverdag
  • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • Har interesse og forståelse for samskipnadens rolle overfor studentforeldreVi tilbyr

  • Et spennende og trivelig arbeidssted med høyt aktivitetsnivå
  • Mulighet til å påvirke og utvikle velferdstilbudet til studentene
  • Muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Gode pensjons- og velferdsordninger
  • Lønn etter avtaleSpørsmål om stillingen

Astrid Hegna (styrer)
Epost: astrid.hegna@ssn.no
Tlf: 31 00 98 94/ 97 10 19 88

Mette Aasen (styrers stedfortreder)
Epost: mette.aasen@ssn.no
Tlf: 31009932/90821238
Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0821-2019-01-46 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver


Arbeidssted

Bø i Telemark

Veslekroa studentbarnehage

Antall stillinger

1

Siste publiseringsdato

28.01.2020

Registrert

28.01.2019

Fylke navn: 
Telemark
Kommune navn: 
Bø (Tel.)
Kategori: 
Barnehage, og grunnskole
Jobbfunksjon: 
Barnehagelærer